ANSİAD BAŞKANI ABDULLAH ERDOĞAN'IN ANTALYA RAPORU TANITIMI AÇILIŞ KONUŞMASI METNİ


Değerli arkadaşlar,

BAKA desteği ve TÜRKONFED işbirliği ile hazırladığımız Ürün Tuzağını Aşabilen Antalya İçin 2023 Senaryoları Raporumuzun sunum toplantısına hoş geldiniz. İlginiz, katılımınız ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum.

ANSİAD Başkanlığını yeni devraldım, ama görüldüğü gibi çok şanslı bir şekilde devralmış bulunuyorum. Sevgili Ali Eroğlu Başkanımızın çabaları Sayın Tarkan Kadooğlu başkanımızın yardımı ve BAKA katkısıyla artık hem Antalya hem bizim için elimizde güzel bir rapor ve yol haritası bulunuyor.

Değerli arkadaşlar,

Bir ülke, bir kent ve hatta işletmeler ancak doğru bir vizyon, doğru stratejiler ve bu stratejiler için ortak çaba, güç birliği, işbirliği ile gelişirler. Doğru vizyon da bilimsel bilgi ve ortak akıl ile belirlenir.

Oysa, bırakınız büyük konuları, dünyada, Türkiye'de ve Antalya'da tarımın geleceği nedir? Turizmde 10 yılda hangi pazarlar nasıl gelişecek? gibi sorulara da raporlarla cevap aramamız gerekiyor.

İşte bugün sizlere sunduğumuz rapor, Antalya için genel bir vizyon çerçevesi sunmaktadır. Antalya'da bu tür ortak vizyon çalışmalarına ve daha sonra da sektörel vizyon çalışmalarına ihtiyacımız olduğu açıktır.

Sevgili arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, TÜRKONFED, Türkiye'nin gündemine  orta gelir tuzağı kavramını getiren kurumlardan birisiydi. Sosyal alanda yeni kavramlar, teknolojik buluş gibi fayda sağlarlar. Bu kavram Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlamamızı sağladı ve farkındalık yarattı. Bu kavramın anlaşılmasından sonra Türkiye yapısal reformlar konusunda daha bilinçli hale geldi.

ANSİAD ve TÜRKONFED Raporu ise bugün Antalya'ya, ekonomimizin ürün tuzağında olduğunu ve bu tuzaktan çıkış için stratejik kararlar alınması gerektiğini söylemektedir. Esasen geçen yıl bu rapor hazırlığı yapıldığında henüz Rusya ile yaşanan kriz gündemde değildi. kasım sonundan bu yana yaşananlar ürün tuzağı meselesini çok daha somut şekilde bizlere gösterdi.

 Antalya ekonomisinin az sayıda ürüne ve Rusya ve Almanya gibi 2 pazara aşırı bağımlı olmasının sonuçlarını maalesef şimdiden yaşamaya başladık. Turizmde 2 pazara yoğunlaşmış herşey dahil deniz turizmi, tarımda ise Rusya'ya yoğunlaşmış domates üretimi ağırlıklı yapı, yani 2 pazar ve 2 ürün yapısı, bugün Antalya ekonomisinin yumuşak karnı olmuştur.

 Bu yapı yüksek katma değer üretimini de engellemektedir. İhracatımızın kilogram değeri 1 doların altındadır. Bazı raporlar Antalya'nın turist başına gelirini 470-500 dolar civarında göstermektedir.

 Dolayısıyla tarımda, turizmde ve sanayide yüksek katma değerli yeni ürünlere geçmenin zorunlu olduğu, mevcut düşük katma değerli ürünlere dönük yatırımın sınırlanması gerektiği görülmektedir. Raporumuz bu konuda detaylı saptamalara ve önerilere yer vermiştir.

 Raporda ekonomik büyüme için yapılan tahminler, maalesef dolarda artış ve ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle iyimser  kalmıştır. Ancak, iyimser senaryoda bile Antalya ekonomisinde  yapısal değişimin zorunlu olduğu ortaya konulmuşken, mevcut durumda çok daha fazla çaba harcamamız gerektiği görülmektedir.

Raporda dikkate değer bir öneri, tarım ve turizmin etrafında bulunan orta-yüksek teknolojiyi ve bilgi yoğun hizmetleri kullanan sektörlerde sektörel işbirlikleri ile gelişim sağlanmasıdır. Bir başka çok önemli gördüğüm husus kurumsal kapasite artışına yapılan vurgudur. Rapor, Antalya'nın ortak vizyonunun şehir paydaşları tarafından sahiplenilmesi, ortak hareket alanları yaratılması, kapsayıcılık ve hesap verilebilirlik alanlarında kurumların gelişmesi gereğine dikkat çekmektedir.

Ben, raporu hazırlayan Sayın Pelin Yenigün Dilek'e ve Yasemin Özbal'a da emekleri için teşekkür ediyorum. Bunun yanısıra, raporun Antalya'daki birçok kurum, kuruluş, STK temsilcisi ve işadamı ile görüşülerek, ayrıca 2 çalıştay yapılarak hazırlandığını da hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla rapor, sadece teknik bir çalışma değildir, ANSİAD'la birlikte Antalya'nın ortak bakışını da yansıtan bir belgedir.

Bu raporun Antalya'nın ortak akıl ve ortak çaba geliştirmesinde önemli bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Raporun bütün kurumlarımıza ve üyelerimize yararlı olması dileğiyle, bir kez daha sevgili Ali Eroğlu'na, Sayın Tarkan kadoğlu nezdinde TÜRKONFED'e, BAKA Yönetimine, katkı yapan bütün kuruluşlara ve değerli uzmanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Medyamızın da rapor bulgularını ele alacağını ve Antalya kamuoyunda bu bulguların tartışılmasını sağlayacağını ümit ediyor ve bütün medya mensubu arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.

Hepinize tekrar teşekkürler, sevgiler sunuyorum.

Abdullah ERDOĞAN

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı