GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN SEMİNER DAVETİ


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun (Torba Yasa) 73. ve 74. maddelerihakkında seminer düzenlenmiştir. http://www.ant-vdb.gov.tr/duyurular/6552Seminer.html

Seminer programı aşağıda dikkatinize sunulmuş olup, tüm Ansiad üyeleri davetlidir.

 

TARİH                : 16 Ekim 2014 Perşembe

YER                    : Antalya SMMMO Mustafa Özyürek Toplantı Salonu

SAAT                 : 14.30

KONU                : 6552 Sayılı Kanunun 73. ve 74. Maddeleri ve Genel Tebliğ

KONUŞMACI    : Rıza ÇELEN – Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı