KALİTE POLİTİKASI


“Kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisinde etkin 5 sektöre mensup sanayici ve iş insanlarından üyeleri bir araya getiren ANSİAD’ın temel kalite politikasının ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

-  Üretim sürecinin temel taşı “Girişimcilik”
-  Bilgiyi, teknolojiyi etkin kullanarak küresel rekabette başarıyı etkileyecek insan kaynakları kalitesi, bilgi toplumu olgusuna katkı için “Eğitim”
-  Girişimcilik ve Eğitimi tamamlayan “İnovasyon”
-  Rekabete dayalı piyasa ekonomisinde kaynakların optimal dağılımı için “Rekabet Hukuku”
-  Üyelerimizin şirketlerinin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü garantisi için “Kayıtdışı ile Mücadele”
-  Üyelerimizin sektörlerine adil rekabet ortamı için “Sanayi Stratejisi”
-  Toplumun refahı için “Çevre Dostu Teknoloji ve Teknikler”
-  Gelişmiş bir ekonominin güvencesi için “Hukuk Devleti İlkesi ve Yargı”
-  Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda “AB’ye Uyum”

Bu ana başlıklarla ilgili olarak Kalite Politikamız; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı taahhüt ederek, üyelerimizin beklentilerini tatmin edecek kalitede sürekli iyileşen hizmet sunmak, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunmaktır.”