ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ PROJESİ ÖDÜLLÜ “5. İŞ FİKRİ YARIŞMASI” ÖN BAŞVURU FORMU


ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ PROJESİ
ÖDÜLLÜ “5. İŞ FİKRİ YARIŞMASI”
ÖN BAŞVURU FORMU


Takım Lideri Tc. Kimlik No:


Girişimcinin Adı, Soyadı varsa Ekip Üyelerinin Ad-Soyadları:
(200 karakter limitiniz kaldı.)


İletişim Bilgileri

Cep Telefonu


E-postaEğitim Bilgileri


M.Y.O. / Yüksekokul / Fakülte / EnstitüBölüm


İş Fikrinin Adı
(200 karakter limitiniz kaldı.)


İş Fikri Özeti
(3000 karakter limitiniz kaldı.)


İş fikrinin faydaları ve kullanım alanları
(1000 karakter limitiniz kaldı.)


İş Fikri çıktısının mevcut ürün/teknolojilere olan üstünlüklerini açıklayınız
(3000 karakter limitiniz kaldı.)


Hedef pazarı tanımlayınız ve pazarlama stratejinizi açıklayınız
(2000 karakter limitiniz kaldı.)


Rekabet Analizi/İç ve Dış Çevre Analizi
(2000 karakter limitiniz kaldı.)


İş Fikri Proje Bütçesi
(200 karakter limitiniz kaldı.)


Bütçe Kalemleri

Miktar/sayısı

Fiyatı (KDV dahil)
Makine/Donanım/Yazılım
Sarf Malzemesi
Hizmet Alımı ve Danışmanlık
Personel Giderleri
Genel İşletme Giderleri

ToplamBaşvuru Tarihi

23.10.2017